logo

ЗА НАС | КОНТАКТИ | ПРЕПОРЪКИ | ВЪЗЛОЖИТЕЛИ        
 

Фирмена политика

Фирмената политика е насочена към качественото изпълнение на възложенитени задачи посредством използването на високи технологии в строителството и осигуряванена безопасност в строителния процес. Строителна фирма «ДАРИС» ООД изгражда всички възложени обекти качествено и в кратки срокове. Предимство за нас е нашата финансова стабилност и високата квалификация на персонала.
«ДАРИС» ООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя.

 

 
ЗА НАС | КОНТАКТИ | ПРЕПОРЪКИ | ВЪЗЛОЖИТЕЛИ    

 

 

Copyright © 2011 DARIS Ltd.. All rights reserved. Webdesign: DaNiEl